Drama Queen vahvistaa osaamistaan asiakas- ja tulevaisuus-ymmärryksessä

Drama Queen vahvistaa asiakas- ja tulevaisuusymmärrysosaamistaan Jenna Puikkosen aloittaessa uutena Customer Insight Plannerina. Puikkonen siirtyy Drama Queeniin Marketing Cliniciltä. 

”Monikanavaisuus vaatii yhä syvempää ymmärrystä siitä, miten markkinointiviestinnän eri osat tukevat toisiaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ymmärrys mahdollistaa nopeat reagoinnit ja korjausliikkeet. Muutos on nyt niin nopeaa, että nykyhetken lisäksi pitää olla ymmärrys siitä, mitkä tekijät muokkaavat toimialaa huomenna”, sanoo Drama Queenin kaupallinen johtaja Rami Kangas.

Jenna Puikkonen (FM, tulevaisuudentutkimus) vahvistaa Drama Queenin osaamista asiakas- ja tulevaisuusymmärryksen osalta. Hänellä on vankka kokemus näiden hyödyntämisestä erityisesti tuote- ja palvelukehityksen sekä brändityön osalta. Ennen Drama Queenille siirtymistä Puikkonen työskenteli Insight Managerina asiakasymmärrystoimisto Kopla Helsingissä (2012–2018), joka on nykyään osa Marketing Cliniciä. 

”Ennakoinnin ja ihmisymmärryksen yhdistäminen markkinointiin luo viitekehyksen, jonka sisällä voidaan yhdistää analyyttinen ja luova tekeminen. Tutkimukseen ja dataan pohjautuvan asiakasymmärryksen avulla voikin aina löytää uusia ratkaisuja”, sanoo Puikkonen. 

Tuore rekrytointi uskoo, että markkinoinnin, asiakasymmärryksen ja ennakoinnin yhteisessä rajapinnassa syntyvät luovat ratkaisut tuottavat arvoa erityisesti pitkällä tähtäimellä. Tulevaisuusymmärrystä ja ennakointia on tosin hyödynnetty markkinoinnin ja viestinnän pohjalla vielä melko vähän. 

”Asiakasymmärryksen hyödyntämisen tärkeys on viime vuosina huomattu jo hyvin. Onneksi myös tulevaisuusymmärryksestä ja ennakoinnista on alettu puhua enemmän”, Puikkonen valottaa. 

”Olemme saaneet fuusiomme päätökseen ja uuden, yhdistyneen Drama Queenin ja uusien rekryjen myötä tarjontamme on täydentynyt 360-tasolle. Pystymme aidosti tarjoamaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka yhdistävät markkinoinnin, viestinnän ja teknologian. Näiden osasten saumaton yhdistäminen vaatii yhä monialaisempaa ja syvempää tutkimukseen ja dataan pohjaavaa toimiala- ja asiakasymmärrystä ratkaisujen tueksi. Ennakointitaitoa unohtamatta”, sanoo Kangas.  

Puikkonen ja Kangas myös painottavat, että nykyisessä jatkuvan muutoksen maailmassa merkitysten ja mahdollisuuksien tunnistaminen vaatii sitä, että tulevaisuussuuntautunut ote on osa jokapäiväistä tekemistä – ei ainoastaan ylätason strategioita. 

Jaa artikkeli

Muuta luettavaa

Got interested? Drop us a message.

Hi Drama Queen!

"(Required)" indicates required fields

Consent(Required)